ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥ ΘΑΝΟΝΤΩΝ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

 

Για τους αποβιώσαντες συνταξιούχους,  οι κληρονόμοι δικαιούνται τα παρακρατηθέντα ποσά .

Παραθέτουμε  τη νομολογία, πληροφορίες και την αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν

Για να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πατήστε:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Για να δείτε και να εκτυπώσετε την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε :

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                   Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ