ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δευτέρα 19-06-2017

Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε, να μην αποχωρήσουμε από το γραφείο , μέχρι να βρεθεί κατάλληλος χώρος μεταστέγασης .

Το ΔΣ θα αποφασίσει σε κάθε περίπτπτωση πως θα αντιδράσει ανάλογα με τις εξελίξεις.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΟΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ       Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ