ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

  1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
  2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
  3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
  4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
  5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
  6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο
    Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 11η Δεκέμβρη  2017 Ημέρα  Δευτέρα και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1- Έγκριση δαπανών α) Παγκρητίου, β) Πανώ γ) άλλες δαπάνες

2-Παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας Εν Ενεργεία και Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας  στο Ηράκλειο, την 13 Δεκέμβρη 2017.

Ενημέρωση για τις ενέργειές μας

3-Διοργάνωση Χοροεσπερίδας Σωματείου .

4-Διοργάνωση Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης  το Γενάρη.

5-Ενημέρωση ΔΣ, για την πορεία των συνταξιοδοτικών θεμάτων.

6-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                            

(6976401840)