ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

Πρωτ.:  01/2018                                       

  1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
  2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
  3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
  4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
  5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
  6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο
    Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 10η Γενάρη  2018 Ημέρα  Δευτέρα και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1- Έγκριση δαπανών α) Παγκρητίου,  Πανώ , Μικροφωνική, β) άλλες δαπάνες

2- Αποτίμηση Παγκρήτιας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας Εν Ενεργεία και Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφάλειας  στο Ηράκλειο, την 13 Δεκέμβρη 2017

3-Διοργάνωση Χοροεσπερίδας Σωματείου .

4-Διοργάνωση Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης  22 Γενάρη.

α) Κλείσιμο Βιβλίων,

β)  Έλεγχος Εξελεγκτικής Επιτροπής,

γ) Παράσταση χήρων Αποστράτων για ενημέρωση,επί των συνταξιοδοτικών θεμάτων.

5-Επικύρωση διαγραφών Μελών ,λόγω μη πληρωμής εισφορών

6-Λειτουργία Γραφείου

7-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                            

(6976401840)