ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 Φεβρουαρίου 2018

ME ΔΙΕΚΡΙΝΙΣEIΣ (βλέπε παρακάτω)

 

Ύστερα από πολλά αιτήματα και απορίες  Μελών μας, αλλά και Αποστράτων από όλη την Ελλάδα,  για τη μείωση που  διαπίστωσαν στη σύνταξη  Φεβρουαρίου σε σύγκριση με το Μήνα Ιανουάριο, διευκρινίζουμε ότι αυτή οφείλεται:

1- στην ολοκλήρωση καταβολής των δόσεων επιστροφής αναδρομικών του Ν.4307/2014

(αφορά τις περικοπές του Νόμου 4093/2012  -  Δεύτερο Μνημόνιο

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4307/2014 ,ΚΥΑ: 2/88371/ΔΕΠ/17-11-2014,   ΦΕΚ 3093/Β/18-11-2014

οι Αποφάσεις του ΓΛΚ  ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 50%)

 

2-στη διαφορά  φορολογίας

3-τα διορθωτικά ποσά

Η διαφορά ΔΕΝ  έχει σχέση με νέες κρατήσεις, ή την εφαρμογή του Νόμου ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Για να δεις παράδειγμα με ανάλυση πάτησε:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΗΞΗΣ ΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Δες τη δική σου μισθοδοσία , στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ,  ή ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ,  ακολουθώντας τα βήματα  που περιγράφονται σε προηγούμενη ανάρτηση.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 4 Φεβρουαρίου 2018

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΗ

Ύστερα από πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα, διευκρινίζουμε τα εξής:

 

Οι  Αποφάσεις  ΣΤΕ :1125- 1128/2016, ο ι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 16 Αυγούστου 2016, ακυρώνουν το  Ν. 4307/2014 , επαναλαμβάνουν το σκεπτικό της 219/2014  Απόφασης και είναι άμεσα εκτελεστέες.

   Ειδικότερα:

1-Ο Νόμος  222/Α΄ -12-11-2012, εφαρμοστικός του Ν.4093/12, επέφερε μείωση βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού, από 899, στα 875 Ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή

της  βαθμολογικής ράντας.

-Η απόφαση  ΣΤΕ 219/2014, ακύρωσε επί της ουσίας το Νόμο ΦΕΚ 222/Α΄ -12-11-2012, ο  οποίος είναι ο εφαρμοστικός  του  Νόμου 4093/2012.

2- Με την  υπ’ αριθμό   18/2015 απόφασή του, το τριμελές Συμβούλιο ΣΤΕ, επέβαλε χρηματική κύρωση  διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ, υπέρ των (4) Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφάλειας, που είχαν προσφύγει κατά του Ν. 4093.

3- Κατ’ εφαρμογή  του  Ν. 4307/2014, άρθρο 86, παρ.3  , και της  ΚΥΑ 2/88371/ΔΕΠ,ΦΕΚ 3093/Β/2014, είχαμε :

  - Καταβολή του 50% των συνολικών διαφορών

-καταβολή την 27-11-2014 των διαφορών Ιουλίου-Νοεμβρίου 2012

-36 δόσεις  από 1-1-2015, μέχρι 27-12-2017

-εκδόθηκαν Πράξεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από  3-3-2015

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Λογιστική αποτύπωση)
Μισθολογικός Αντιστ/γος
-Α΄
 συνταξιοδοτική πράξη             
2434ευρώ
-Αναπροσαρμογή  N. 4093              2051

-Διαφορά  :                                      
-383
   τα οποία αντιστοιχούν σε            
-171 (πράξεις ΓΛΚ- Απόφαση Διευθυντή ΓΛΚ)
  -Αναπροσαρμογή Ν.4307           
2242ευρώ
  Με τον ανωτέρω τρόπο αποδόθηκαν τα 85 Ευρώ , των οποίων η καταβολή ολοκληρώνεται  27-12-2017  και εκκρεμεί η καταβολή των υπολοίπων 85 Ευρώ επί των Μηνών παρακράτησης.

Στην πράξη αποδίδονται  τα ΥΠΟΛΟΙΠΑ   56  Ευρώ,  όπως φαίνεται  στο επισυναπτόμενο φύλλο.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ  ΑΠΩΤΥΠΩΣΗ : Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο  Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                      Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ