ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Για να δεις το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  του  Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση

ΠΑΤΗΣΕ :

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΣ 2017

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                      Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ