ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ηράκλειο 03 Μάρτη 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
 2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
 3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
 4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
 5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
 6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

Καλείσθε στην  τακτική  συνεδρίαση του ΔΣ, την  7η   Μαρτίου 2018,   Ημέρα Τετάρτη       και ώρα , 1900,  στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Έγκριση Δαπανών Μηνός Φεβρουαρίου
 2.  Απολογισμός χορού Σωματείου
 3. Σύνταξη και αποστολή επικαιροποιημένων καταστάσεων Μελών στην Ομοσπονδία
 4. Αποστολή Εφημερίδας Ομοσπονδίας σε όλα τα Μέλη
 5. Ενημερωτική επιστολή – ευχές Πάσχα
 6. Περιφερειακή ενημέρωση Μελών – επίσκεψη στις Μοίρες
 7. Προτάσεις Μελών

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ