ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4501/2017 μας  επιστράφηκε, άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, μέρος των ποσών που παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά μας, ως  μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 Πρέπει να υποβάλλουμε τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται . Οι δηλώσεις  θα είναι χειρόγραφες.

Οι τροποποιητικές  δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους .

Η σχετική  απόφαση αναφέρει ότι «οι συνταξιούχοι στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία τους επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα».

Πρέπει λοιπόν , να ενημερώσουμε το Λογιστή μας, ώστε να υποβάλει τις Δηλώσεις

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ