ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ-

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Εκδίδονται ήδη σε εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 ,Συνταξιοδοτικές Πράξεις, ύστερα από αίτηση της δικαιούχου συζύγου, θανόντος Αποστράτου.

Α -Συντάξεις που εκδόθηκαν πριν το Ν.4387/2016 , μέχρι 13-5-2016

Ο επανυπολογισμός της σύνταξης, στις  νέες πραξεις συνταξιοδότησης,γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν.4387/2016 με τα εξής βήματα:

1-Παραθέτονται τα συνταξιοδοτικά στοιχεία του θανόντος και του αιτούντος δικαιούχου

2-Αναπροσαρμόζεται η σύνταξη του θανόντος, σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο και τους Τύπους:

Σύνταξη = ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ

384+ (χορηγούμενη χ συντελεστή απόδοσης)

-Συντάξιμες αποδοχές , είναι αυτές που λάμβανε ο Απόστρατος (προ μνημονίων)

-Για τον προσδιορισμό του Συντελεστή, προσμετρούν τα μάχιμα και η τριετία (για όσους την δικαιούνται)

3-Ορίζεται η Ακαθάριστη σύνταξη θανόντος

4-Κανονίζεται η σύνταξη της Χήρας , με τον τύπο :

Ακαθάριστη σύνταξη θανόντος Χ συντελεστή 50%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : Υποστράτηγος

 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Αρχηγός Στρατειάς – Γεν. Επιτ. Στρατού

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40-4-14

ΧΙΛΙΟΣΤΑ : 800/1000

 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 3081,81

ΣΥΝΤΑΞΗ : 2465,45

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ με βάση τα άρθρα 6,7,8,12 και 14 του Ν. 4387/2016

1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ : 384  Ευρώ

 ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ : 00

2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 3081,81

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ : 43,54%

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ(ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Χ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΣΗΣ) :

 3081,81 Χ 43,54% = 1341,82

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ: 384 + 1341,82 = 1725,82 Ευρώ

Αυτή είναι η σύνταξη, επαναπροσδιορισμού του Αποστράτου.

Με τον θάνατό του, η Χήρα με αίτησή της ζητά τη μεταβίβαση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ =1725,82

ΠΟΣΟΣΤΟ : 50%

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ : Σύνταξη θανόντος Χ ποσοστού : 1725,82 Χ 50%

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ = 862,91 Ευρώ

Επί του ποσού αυτού εφαρμόζονται κρατήσεις : ΕΟΠΥ και φορολογία

Αν το ποσοστό ήταν 70% (το παλαιό), τότε η Σύνταξη θα ήταν :1725,82 Χ 70% = 1208 Ευρώ!

Αν δεν ήταν ο Νόμος 4387, η σύνταξη θα ήταν 3081 Χ 70% =2156 Ευρώ !

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β

 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : Ανθυπαστυνόμος

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ : Αστυνομικός Υπ/ντής + 1/3 Αστυν. Δ/ντή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30-05-23

 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ : 35-05-23 + προσαύξηση 3/35

ΧΙΛΙΟΣΤΑ : 800/1000

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 2.095,66

ΣΥΝΤΑΞΗ : 1.676,53

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ με βάση τα άρθρα 6,7,8,12 και 14 του Ν. 4387/2016

1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ: 384

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ : 00

2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 2.095,66

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ : 34,57%

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ : 2.095,66 Χ34,57= 724,47

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ) : 384 +724,47 = 1.108,47 Ευρώ

Αυτή είναι η σύνταξη, επαναπροσδιορισμού του Αποστράτου.

Με τον θάνατό του, η Χήρα με αίτησή της ζητά τη μεταβίβαση.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ

 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΟΝΤΟΣ =1.108,47

 ΠΟΣΟΣΤΟ : 50%

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ : Σύνταξη θανόντος Χ ποσοστού :

 1108,47 Χ 50% = 554,24 Ευρώ

 Επί του ποσού αυτού εφαρμόζονται κρατήσεις : ΕΟΠΥ και φορολογία

Αν το ποσοστό ήταν 70% (το παλαιό), τότε η Σύνταξη θα ήταν :1.108,47 Χ 70% = 776 Ευρώ!

Αν δεν ήταν ο Νόμος 4387, η σύνταξη θα ήταν 2.095 Χ 70% =1464 Ευρώ !

  • Για τις συντάξεις μετά την 13-Μαίου 2016,υπάρχει άλλος τόπος υπολογισμού(δεν προσμετρούν τα Μάχιμα και η Τριετία).
  • Οι πράξεις επαναπροσδιορισμού, αναμένονται την Άνοιξη….

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ