ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

Πρωτ.:  16                                                                                            

  1. Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
  2. Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη
  3. Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο
  4. Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη
  5.  Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο
  6. ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο
    Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 20η Ιουνίου  2018 Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1930, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

1- Έγκριση δαπανών α) Εισφορές στην ΠΟΑΣΑ , β) Δαπάνη για εορτή Αποστράτου, γ)Δαπάνη φορολογικής Δήλωσης, δ)Δαπάνη αλληλογραφίας, ε) άλλες δαπάνες

2- Ενημέρωση για το Συνέδριο ΠΟΑΣΑ

3-Προγραμματισμός εκλογών Σωματείου.

4-Διοργάνωση  εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης  ..

5-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                                                            

(6976401840)