ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Με  την υπ” αριθμό 1742/18/1245062, από 20 Ιουνίου 2018, διαταγή,    το  Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, κοινοποιεί την Φ10042/οικ. 13567/329 από 8-6-2018 εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010 και συνεπώς, το ποσό για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με τις διατάξεις του αρ. 40 του π.δ. 169/2007 (μάχιμη πενταετία), συνεχίζει να ανέρχεται στο ύψος των 39,87€ μηνιαίως

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ