ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρωτ.:  19                                                                       ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                     

1-     Αντιπρόεδρο : ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο

2-     Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη

3-     Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο

4-     Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δημήτρη

5-      Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

6-     ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

Καλείσθε στην  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του ΔΣ, την 17η     Οκτώβρη  2018 Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1900, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

1-     Περικοπές Ν.4093, Δώρα κ.λ.π., διερεύνηση ΔΣ για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε,για την  αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων των Μελών μας.

2-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(6976401840)