δώρα , περικοπές κύριας και επικουρικής σύνταξης

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr,   η ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιούχων προς ΕΦΚΑ σχετικά με τις κρατήσεις :

-άρθρου 6 Ν. 4051/2012 (άρθρο Πρώτο παρ.ΙΑ υποπαρ.1Α.5)

-Ν. 4093/2012,( υποπαρ.1Α.6)

(δώρα , περικοπές κύριας και επικουρικής σύνταξης)

Η συμπλήρωση είναι πολύ απλή, αν και χρειάζονται διευκρινήσεις  ..

Η συμπλήρωση και υποβολή είναι εύκολη και διασφαλίζει νομικά τα δικαιώματα των Μελών μας.

Διευκρινίζουμε ότι, η αίτηση γίνεται για να μην παραγραφεί το δικαίωμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,  παρακολουθεί το θέμα , θα διευκρινίσουμε τις τυχόν λεπτομέρειες, εντός των επομένων Ημερών και θα ενημερώσουμε τα Μέλη μας.

Ήδη  το ΔΣ , αποφάσισε έχοντας υπ” όψη την προηγούμενη ισχύουσα κατάσταση :

α- στη Γενική Συνέλευση να σας ενημερώσουμε

β-να συμπληρώσουμε ομαδική Αίτηση ανά (50)  αιτούντες, με μέριμνα του ΔΣ

γ- να επιδοθούν οι αιτήσεις στον αρμόδιο φορέα , ώστε να διασφαλισθεί το δικαίωμα

δ-τα έξοδα της επίδοσης ,να καλυφθούν από το Σωματείο

ΥΠΟΜΟΝΗ, να μην  <<σπεύδουμε>>,  μέχρι να υπάρξουν οι διευκρινήσεις ,ώστε να πράξουμε το  καλύτερο….

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                    Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ