ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ- δώρα κ.λ.π.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Επισημαίνουμε και πάλι τις ατέλειες της ηλεκτρονικής αίτησης του ΕΦΚΑ:

1-Στην ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ ,δεν υπάρχει πουθενά η δυνατότητα για διεκδίκηση αναδρομικών και δώρων.

2-Στην αίτηση υπάρχει μόνο αναφορά σε μη εφαρμογή των μειώσεων.

Έτσι οι συνταξιούχοι για να πάρουν όλα τα χρήματα από το 2013 και μετά θα πρέπει :

-να συμπληρώσουν στο τελευταίο σημείο (σημείο Β) της αίτησης ότι εκτός από τη διακοπή των μειώσεων επιθυμούν και την επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν ως σήμερα από το 2013

-ότι επιθυμούν ο ΕΦΚΑ να τους δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα τους κόπηκαν από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα.

Θα πρέπει επίσης :

-να συμπληρώσουμε τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές και έχουν κριθεί παράνομοι (νόμοι 4051 και 4093 του 2012,

-να γράψουμε με σαφήνεια ότι επιφυλασσόμαστε,για κάθε νόμιμου δικαιώματός μας λόγω ελλιπούς απάντησης από το Ταμείο.

Υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση, ότι ΑΡΚΕΙ μόνο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για να πάρουμε τα παρακρατηθέντα!!!

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ και πάλι ,ότι η αίτηση μόνο την παραγραφή αναστέλλει.

Απαιτείται  εξώδικη αίτηση  διακοπής παραγραφής (η οποία πρέπει να επιδοθεί) μαζί με την αίτηση και οπωσδήποτε  ΑΓΩΓΗ.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους , καλούμε τα Μέλη μας να περιμένουν, μέχρι να αποσαφηνισθούν οι λεπτομέρειες.

Όσοι έσπευσαν και συμπλήρωσαν την αίτηση ,δεν κάλυψαν την απαίτησή τους….

Σύντομα θα υπάρξουν νέα..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ