Καταβολή ΒΟΕΑ

 

 

Πρωτ :  55/2018

Αναδημοσίευση άρθρου  ΜΤΣ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

2018, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 – 2:14ΜΜ
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής :
 
Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους,  << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>  το  αργότερο  μέχρι 21-12-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 17-1-2019.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
 
Μετοχικο Ταμείο Στρατού
 
Κολοκοτρώνη 13
 
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
 
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας
Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ