Αιτήσεις κληρονόμων θανόντων Αποστράτων

 

 

Αιτήσεις μέχρι σήμερα, σχετικές με το θέμα δεν υπάρχουν.  Άλλωστε πολλοί νομικοί ισχυρίζονται πως  δεν υπάρχει <<νομιμοποίηση δικαιώματος>>.

Όμως άλλοι (ΡΩΜΑΝΙΑΣ), έχουν την άποψη ότι  << έγιναν κρατήσεις άρα υπάρχει δικαίωμα>>.

Παίρνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία  να προτείνουμε  την συμπλήρωση  απλής αίτησης

Όποιοι  κληρονόμοι δικαιωμάτων θανόντων Αποστράτων επιθυμούν,  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις , όπως αυτές που παραθέτουμε .

-Απευθύνονται σε συζύγους  παιδιά και γενικά κληρονόμους  θανόντων Αποστράτων οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην φόρμα ΕΦΚΑ, για οποιονδήποτε λόγο

-Κάθε κληρονόμος έχει  αυτοτελές δικαίωμα

-Δικαιολογητικά που απαιτούνται  :Πιστοποιητικό από το Δήμο πλησιέστερων συγγενών ,για κάθε κληρονόμο και  υπεύθυνη  δήλωση ,με θεώρηση γνησίου υπογραφής ,ότι αποποιείται του δικαιώματος, για όποιο δεν επιθυμεί

-Η αίτηση  γίνεται για την αναστολή της παραγραφής. Για διεκδίκηση χρημάτων απαιτείται Αγωγή

 

1-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΩΝ,κ.λ.π. (όποιοι επιθυμούν)

Μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση , μέχρι 31 Δεκέμβρη., για να μην παραγραφεί το δικαίωμα

Για να δεις και να τυπώσεις την αίτηση, πάτησε   :: ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

2- ΑΙΤΗΣΗ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 Φεβρουαρίου, (αλλά καλό είναι άμεσα),η κατάθεση της Αίτησης που επισυνάπτεται, .    Για να δεις και να τυπώσεις την αίτηση, πάτησε  ::  ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Και στις δυο περιπτώσεις(δώρα, κ.λ.π. και αλληλεγγύη):

- συμπληρώνω προσεκτικά την αίτηση

-καταθέτουμε την αίτηση στο Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οδό Μουρέλλου 2, Καμαράκι,για να μην παραγραφεί το δικαίωμα

-Έχουμε μαζί μας, φωτοαντίγραφο της αίτησης,ώστε ο Υπάλληλος να καταχωρήσει πάνω το πρωτόκολλο, την Ημερομηνία και την σφραγίδα.

Στη συνέχεια, όποιος επιθυμεί ας κάνει αγωγή,

-οι αιτήσεις γίνονται για την αναστολή παραγραφής δικαιώματος.

-Για οικονομικές απαιτήσεις, πρέπει να κάνουμε αγωγές.

-Τα έγγραφα και οδηγίες  για αγωγές θα δοθούν στην Γ. Συνέλευση.

Μπορείς να τροποποιήσεις τις αιτήσεις ,σύμφωνα  με τη δική σου περίπτωση (π.χ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, αριθμό πλησιεστέρων συγγενών , κ.λ.π.)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ