Πληρωμή αναδρομικών

 

Πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς δικαιούχων  διάφορα ποσά αναδρομικών του Ν. 4093.

Υπάρχουν πολλά παράπονα ,  π.χ. ότι  σε άλλους καταβλήθηκαν μικροποσά, ότι σε ίδιες περιπτώσεις με ίδιους βαθμούς  και χρόνια καταβλήθηκαν μεγαλύτερα ποσά,κ.λ.π.

Οπωσδήποτε θα υπάρξουν διευκρινήσεις από τον  ΕΦΚΑ

-Δεν γνωρίζει κανείς πως γίνεται η κατανομή,

-γιατί σε μερικούς καταβλήθηκε όλο το ποσό, κ.λ.π.

Όμως οπωσδήποτε, θα πάρει ο καθένας το ποσό που δικαιούται

Tο δικαιούμενο ποσό, είναι ανάλογο των κρατήσεων που  είχε ο συγκεκριμένος συνταξιούχος.Δεν είναι για όλους το ίδιο ποσό.Δεν είναι δώρο.Δεν είναι επίδομα

 

Υπομονή.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ