Κατάθεση Αιτήσεων αναστολής παραγραφής

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρωτ : 11/2019

Διευκρινίζουμε τα εξής:

1–Η Κατάθεση Αιτήσεων αναστολής παραγραφής  για τις κρατήσεις αλληλεγγύης,

γίνεται στο ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην ΟΔΟ ΜΟΥΡΕΛΛΟΥ αριθμός 2 (Καμαράκι)

το  οποίο πλέον δέχεται  ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 0900 ΜΕΧΡΙ 1300 ώρες.

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν , να συντομεύουν, γιατί επειδή πλέον η προσέλευση είναι μικρή , το γραφείο ενδέχεται να μην διαθέτει Υπάλληλο

2--Η κατάθεση ένστασης για τα μειωμένα ή μηδενικά ποσά  παρακρατηθέντων ποσών του Ν.4093/2012,

γίνεται με συστημένη επιστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Κάνιγγος 29,  Τ.Θ. 1116,   Τ.Κ. 10110  ΑΘΗΝΑ

Τα ανωτέρω αναλύθηκαν στη Γενική Συνέλευση

Για το ΔΣ

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ                  Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ