Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

 

 

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                          

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

 Πρωτ.:  25/2019       

                 

1-     Αντιπρόεδρο : ΑΛΕΞΑΚΗ Νώντα

2-     Γεν. Γραμματέα  : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ Γιάννη

3-     Ταμία  : ΦΟΥΚΑΡΑΚΗ Νικόλαο

4-     Αναπλ. Γεν. Γραμματέα : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

Αναπλ. Ταμία  : ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗ  Γεώργιο

5-     ‘Εφορο : ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ  Νικόλαο

6-     Μέλος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗ Τηλέμαχο
Καλείσθε στην συνεδρίαση του ΔΣ, την 6η    Μαρτίου  2019 Ημέρα  Τετάρτη και ώρα 1700, στο γραφείο του Σωματείου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :
1- Έγκριση δαπανών

2-Απολογισμός χορού .

3- Συνταξιοδοτικά:

α) Ένσταση  για τις κρατήσεις προσωπικής διαφοράς, χωρίς την η έκδοση από το ΓΛΚ,πράξεων συνταξιοδότησης

β)Πορεία  αγωγών κλπ.

4-Θέματα Μελών ΔΣ

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

(6976401840)