13η σύνταξη ή άδικο επίδομα….

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινίζουμε ύστερα από πολλά ερωτήματα :
-Ο Πρωθυπουργός ,ανακοίνωσε παροχή 13ης σύνταξης
-Δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα τίποτα
Όλα δείχνουν ,ότι πάμε σε επίδομα από 310 ως 798 ευρώ, που η κυβέρνηση το… βάφτισε 13η σύνταξηκαι θα καταβληθεί την εβδομάδα των ευρωεκλογών μεταξύ 22 και 24 Μαΐου για 2.523.038 συνταξιούχους.
Πιθανόν το ποσό θα δοθεί με βάση το νέο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή θα ληφθούν υπόψη οι συντάξεις όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τον επανυπολογισμό τους από 1/1/2019
Η κλίμακα
Τα ποσά θα δοθούν με κλίμακα που έχει ως εξής:
 Για κύριες συντάξεις ως 500 ευρώ, επίδομα ίσο με το 100% της σύνταξης, δηλαδή μια επιπλέον σύνταξη ως 500 ευρώ.
 Για κύριες συντάξεις από 500,01 ως 600 ευρώ, επίδομα ίσο με το 70% της σύνταξης, δηλαδή από 350 ως 420 ευρώ.
 Για κύριες συντάξεις από 600,01 ευρώ ως 1.000 ευρώ, επίδομα ίσο με το 50% της σύνταξης, δηλαδή από 300 ως 500 ευρώ.
 Για κύριες συντάξεις άνω των 1.000,01 ευρώ, επίδομα ίσο με το 30% της σύνταξης, δηλαδή από 300 ευρώ και μέχρι 800 ευρώ για όσους έχουν πολύ υψηλές συντάξεις (άνω των 2.700 ευρώ).
Αδικίες
Με την κλίμακα δημιουργούνται μεγάλες αδικίες:
 Συνταξιούχος των 500 ευρώ παίρνει επίδομα 500 ευρώ.
 Συνταξιούχος των 510 ευρώ παίρνει επίδομα 357 ευρώ,
 Συνταξιούχος των 600 ευρώ παίρνει επίδομα 420 ευρώ.
 Συνταξιούχος των 610 ευρώ παίρνει επίδομα 305 ευρώ.
 Συνταξιούχος των 1.100 ευρώ παίρνει 330 ευρώ.
Επαναλαμβάνουμε  δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα το μέτρο,αλλά πρέπει να κρατάμε ΜΙΚΡΟ καλάθι…
Υπομονή.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ   Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ