Εκκαθάριση αναδρομικών

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα μέσα Μαίου, ορίσθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ομάδα Υπαλλήλων, για την ακριβή επανεξέταση της απόδοσης των αναδρομικών.

Θα εξετασθούν από μηδενική βάση όλοι οι δικαιούχοι και τα ποσά που τους αποδόθηκαν,άσχετα αν έκανε ένσταση ο ενδιαφερόμενος.

Τα ποσά θα αποδοθούν συμψηφιστικά.Αν έλαβε κάποιος περισσότερα από ότι δικαιούται, θα του παρακρατηθούν με δόσεις.

Παραθέτουμε σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας

 

 

Αθήνα, 4-6-201

Αρ. Πρωτ: 2695                    Προς:

Τους Συνδέσμους – Ενώσεις

Κύριε Πρόεδρε ,
Σας γνωρίζουμε , ότι όπως  μας ενημέρωσαν απο το Γ.Λ.Κ.  η οριστική εκκαθάριση των αναδρομικών Ν 4575/2018 των  στρατιωτικών συντάξεων θα καθυστερήσει και ως πιθανή χρονική επίλυση είναι τα τέλη Σεπτεμβρίου , λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού .
Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Ο                                                                          Ο
ΓΓ                                                           Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσεύς                       ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α.                                              Υποστράτηγος ε.α.