Συνεχίζει η κράτηση αλληλεγγύης για το 2020

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Συνεχίζει η κράτηση Αλληλεγγύης για το 2020

 

Στη σελ. 108 της Εισηγητικής Έκθεσης του υπό ψήφιση προϋπολογισμού για το 2020,καταχωρείται η ΕΑΣ, για το 2020 

Για να δεις τον πίνακα πάτησε:

 

ΑΚΑΓΕ

(και στη συνέχεια άνοιξε το έγγραφο από το κάτω αριστερό της οθόνης)

Η κυβέρνηση της ΝΔ,όπως και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αρνείται να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 244/2017, 32/2018 & 930/2019, που έχουν κρίνει αμετάκλητα αντισυνταγματική την εισφορά υπέρ ΕΑΣ!

Η παρακράτηση της ΕΑΣ, σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις, πρέπει όχι μόνο να διακοπεί, αλλά τα παρακρατηθέντα μέχρι σήμερα ποσά να επιστραφούν αναδρομικά σε όλους που είχαν τις σχετικές κρατήσεις στις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις.

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ