Νέο Ασφαλιστικό

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Κύριες Συντάξεις
Κατατέθηκε στην Βουλή για συζήτηση στην ολομέλεια το νέο ασφαλιστικό,
-χωρίς ιδιαίτερες  βελτιώσεις στους συντελεστές αναπλήρωσης και τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης
-με δυσμενέστερη αντιμετώπιση στο άρθρο 27, για την εργασία συνταξιούχων, σε σχέση με το άρθρο 20 του Ν.4387/2016.
-την 1η Οκτωβρίου αλλάζουν τα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους έχουν ή θα έχουν 30,1 και πάνω έτη ασφάλισης.
-δεν λαμβάνονται υπ’όψη οι δυο μήνες των δώρων στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης.
-θάβονται οι χαμηλόβαθμοι με έτη ασφάλισης, κάτω των 30,λόγω της υψηλής προσωπικής διαφοράς.
Δες  τα άρθρα 23 και επόμενα
Nέοι συντελεστές αναπλήρωσης σε σχέση με  αυτούς του Ν.4387/2016
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΤΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
30 26,37 26,37 0,00%
31 27,79 28,35 0,02%
32 29,21 30,33 3,83%
33 30,63 32,31 5,48%
34 32,22 34,81 8,04%
35 33,81 37,31 10,35%
36 35,40 39,81 12,46%
37 37,20 42,36 13,87%
38 39,00 44,91 15,15%
39 40,80 47,46 16,32%
40 42,80 50,01 16,85%
41 44,80 50,51 12,75%
42 46,80 51,01 9,00%
43 48,80 51,51 5,55%
44 50,80 52,01 2,38%
45 52,80 52,51 -0,55%
46 54,80 53,01 -3,27%
47 56,80 53,51 -5,79%
48 58,80 54,01 -8,15%
1- Σημερινοί εργαζόμενοι : Όσοι συνταξιοδοτηθούν από 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά θα λάβουν κατευθείαν όλο το ποσό της αυξημένης σύνταξης που απορρέει από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης εφόσον αποχωρούν με περισσότερα από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης.
2- Σημερινοί συνταξιούχοι:  όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 13/5/2016 έως 30/9/2019, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου  4387/2016 (Κατρούγκαλου), οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν και θα λάβουν  τις αυξήσεις που δικαιούνται αναδρομικά από 1η Οκτωβρίου  2019  :
α-αν έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης 
β-δεν έχουν «προσωπική διαφορά». 
γ-αν το ποσό των νέων συντάξεων – με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης – είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει σύμφωνα με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου το ποσό της διαφοράς εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
3- Σημερινοί συνταξιούχοι: Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον νόμο Κατρούγκαλου, πριν την 13 Μαίου 2016 :
α. Η μεγάλη μάζα  των παλαιών συνταξιούχων θα έχει αυξήσεις μόνο στο εκκαθαριστικό λόγω λογιστικού συμψηφισμού με την «προσωπική διαφορά».Όποια επανεξέταση για αύξηση, θα γίνει μετά το 2023.
β. Όσοι έχουν αρνητική προσωπική διαφορά και ταυτόχρονα έχουν πάνω από 30 και έως 44 έτη ασφάλισης ,θα δουν  αύξηση, μόνο  στα χαρτιά . Αν η αύξηση είναι υπερβάλλουσα της προσωπικής διαφοράς, το υπερβάλλον ποσό ,θα δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις, ως το 2024 .
γ-Όσοι έχουν κάτω από 30 χρόνια ασφάλισης και είναι ταυτόχρονα χαμηλόβαθμοι ,είναι  οι μεγάλοι χαμένοι, γιατί έχουν μεγάλο ποσό <<προσωπικής διαφοράς>>.
Είναι οι μόνοι που δεν πήραν δώρο συντελεστή και τιμωρούνται .Αν σκεφτούμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί,ήταν <<στη λάντζα>>και έφυγαν στα 25 χρόνια , γιατί δεν άντεχαν άλλο,με τα διπλά χρόνια Κονδύλη ,που δεν προσμετρούν στον συντελεστή  ανταποδοτικής σύνταξης.
Ακόμα περισσότερο τιμωρούνται οι χήρες της κατηγορίας αυτής.
Να σημειώσουμε  ότι
1- Η εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει να παρακρατείται
2-η περικοπή συντάξεων για το 2020, είναι 200 εκατομμύρια ευρώ!!
Παράδειγμα 1
Παλαιός συνταξιούχος, (προ του ν. 4387/16), Αστυφύλακας  με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και Συνταξιοδοτικό Αστυνόμου Α΄,με 26 χρόνια πραγματικής Υπηρεσίας (με την Στρατιωτική θητεία) :
-Πραγματικός χρόνος ασφάλισης  31 χρόνια  – 05 Μήνες   - 02 Μέρες
- με συντάξιμο μισθό  1699,72 ευρώ,  και παλαιά σύνταξη 1438,84 ευρώ,έχει :
1-Εθνική σύνταξη : 384 ευρώ
2-Ανταποδοτική  :482,,55 ευρώ
3-Σύνολο  :866,55 ευρώ
4-Κρατήσεις ,υγειονομικής περίθαλψης  :51,99 ευρώ
5-Σύνταξη προ φόρου  :814,56  ευρώ
6-Προσωπική διαφορά :341,87 ευρώ
Σύνολο  μεικτής σύνταξης που παίρνει σήμερα  :1156,43 ευρώ
-Έχει αύξηση  (λόγω αύξησης συντελεστή μιας μονάδας) 15 ευρώ
-νέα προσωπική διαφορά  : 336,78 ευρώ
Δεν παίρνει τίποτα και στην προσαρμογή του 2024, προβλέπεται  να χάσει όλη ή τμήμα της προσωπικής διαφοράς…Παράδειγμα 2

Αστυνομικός Δ/ντής, με αποστρατευτικό βαθμό Ταξιάρχου και συνταξιοδοτικό Αρχηγού Στρατιάς, με 33 χρόνια και 08 Μήνες και 08 Μέρες  πραγματικής  και  38 χρόνια ,08 Μήνες και 08 Μέρες συνολικής ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2465 ευρώ, :

1-Εθνική σύνταξη :  384 ευρώ

2-Ανταποδοτική :  1335,52 ευρώ

3-Σύνολο  :  1719,52 ευρώ

4- Σύνταξη προ φόρου : 1519,37  ευρώ

5-Προσωπική διαφορά : – 68,92 ευρώ

6-έχει αύξηση ,από την αύξηση του συντελεστή 92 ευρώ

7-νέα προσωπική διαφορά   + 23,ο8  ευρώ, τα οποία θα δοθούν σε 5 δόσεις  ,κ,λ,π,!!!

Στις πολλά υποσχόμενες αυξήσεις  των επικουρικών, πρέπει να δούμε τις εφαρμόστηκες εγκυκλίους  και τι θα δώσουν τελικά τα Ταμεία!!
Κρατάτε μικρό καλάθι,όπως και στις περίφημες  αυξήσεις από τη μείωση φορολογίας κ.λ.π.
Για εργαζόμενους συνταξιούχους -άρθρο 27  νέου  ν/ου
1- Οι συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να εργάζονται μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (ή συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από 13/5/2016 και μετά), θα χάνουν πλέον το 30% και όχι το 60% της σύνταξής τους για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται.
2-Όσοι αναλαμβάνουν θέσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα χάνουν το 100% των συντάξεών τους,αν είναι κάτω των 61 ετών. Άνω των 62, θα χάνουν το 30%. Το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1/3/2021 στο 62ο έτος της ηλικίας.
 3-Παλαιοί συνταξιούχοι που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από τις 12 Μαΐου του 2016, εργάζονταν ήδη πριν από την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν αδιάκοπα να εργάζονται έως σήμερα.
Δεν είχαν και δεν θα έχουν περικοπή,εφ” όσον προβλεπόταν η εξαίρεση από το ν.4387/16, έως 31-10-2020 ( παρ.3 περίπτωση (θ))
1. Όσοι εργάζονται ως μισθωτοί χάνουν το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.
-για σύνταξη έως 871 ευρώ, δεν χάνουν  τίποτα.
- χάνουν το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 871 ευρώ.
-Η επικουρική καταβάλλεται ολόκληρη.
-Όσοι είναι κάτω των 55 ετών , εκτιμάται ,ότι χάνουν εντελώς την σύνταξη.
2. Όσοι εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες χάνουν εντελώς το ποσό που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια.
-Όσοι είναι κάτω των 55 χάνουν εντελώς την σύνταξη.
-Όσοι είναι πάνω από 55 και  έχουν σύνταξη έως 1.742 ευρώ δεν χάνουν τίποτα.
 Έχουν μεταβατική περίοδο μέχρι 1η Μαρτίου του 2021 ώστε να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους.
Μέχρι 28/2/2021 παραμένουν στο σημερινό καθεστώς και από 1/3/2021 εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται θα χάνουν το 30% της σύνταξής τους από το πρώτο ευρώ.
Συνταξιούχοι αγρότες ειδικού καθεστώτοςΠαλαιό καθεστώς-άρθρο 20  Ν. 4387/2016-εγκύκλιος Φ.80000/οικ.12151/274/2018 , του Υπ. Εργασίας.
Στην παρ.3 περίπτωση (η), ορίζεται ότι εξαιρούνται περικοπής  σύνταξης , συνταξιούχοι ειδικού καθεστώτος αγρότες , αν το  ετήσιο εισόδημα  δεν υπερβαίνει τις 10000 ευρώ.

Δεν διευκρινίζεται όμως  αν  η βάση των 10000 ευρώ είναι  ΕΙΣΟΔΗΜΑ  ή ΚΕΡΔΟΣ
 Στην προηγούμενη ΚΥΑ, η βάση ήταν 4923,12 ευρώ ως κέρδος ,ΟΧΙ εισόδημα.

Για  να δεις το ν/ο ΠΑΤΗΣΕ :11209534

Θα υπάρξει συστηματικότερη ανάλυση τις επόμενες μέρες..

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ