Ενημερωτικά Σημειώματα Μήνα Μάη

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναρτήθηκαν τα ενημερωτικά σημειώματα του Μάη.

Για να δεις και να τυπώσεις το σημείωμα πάτησε:

 

https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA

-με τους κωδικούς TAXISNET, ανοίγει η ιστοσελίδα Γ.Λ.Κ.

-με το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ ανοίγει  η φόρμα

-επιλέγω μήνα και εκτυπώνω

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ        Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να δεις και να τυπώσεις το σημείωμα πάτησε :