Eπανυπολογισμός συντάξεων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από πολλά ερωτήματα συναδέλφων για τις μεταβολές στα ενημερωτικά σημειώματα  Μαρτίου,Απριλίου και Μάη διευκρινίζουμε :

1- αφορούν, κυρίως:

   Α) Όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2008 έως τον Ιούλιο του 2012, και      
      για τους οποίους ο  πρώτος  επανυπολογισμός, 01-01-2019, έγινε με βάση  
    τις «αυξημένες αποδοχές, χωρίς τις μειώσεις του Ν.4093/2012  ,
                 
    Β )Όσους  συνταξιοδοτήθηκαν ,μετά τον Αύγουστο του 2012, οι συντάξεις 
       είχαν  επαναϋπολογιστεί,  πρώτος  επανυπολογισμός, 01-01-2019 
 2- Οι διαφορές  που βλέπεις στο Ε.Σ. , μηνός Μαρτίου 20020,- αναγραφή, μειωμένων συνολικών συντάξιμων αποδοχών, σε σχέση με τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές, που αναγράφονταν στο ενημερωτικό σημείωμα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 και στα προγενέστερα σημειώματα,  (σε όσους έχουν κράτηση)

 

-μείωση κατά 50% στο ποσό κράτησης αλληλεγγύης (για όσους έχουν κράτηση )

-αύξηση του ποσού <<προσωπικής διαφοράς>>

ειδικότερα δε διαπιστώνονται μεταξύ αυτών των δύο ενημερωτικών σημειωμάτων αποκλίσεις και μεταβολές στα ποσά, τόσον των συνολικών συνταξίμων αποδοχών, αλλά και στα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης, στην προσωπική διαφορά

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Ταξίαρχος ε.α, με συνταξιοδοτικό βαθμό Αρχηγού Στρατιάς, με πραγματική υπηρεσία 33 ετών, 08 μηνών και 08 ημερών και 38 έτη, 08 μήνες και 08 ημέρες συνολικής ασφάλισης, ενώ μέχρι τον Μάρτιο 2020, ελάμβανε συνολικό συντάξιμο μισθό: 3.318,88€.

1-Εθνική σύνταξη : 384 ευρώ

2-Ανταποδοτική : 1335,52 ευρώ

3-Σύνολο : 1719,52 ευρώ

4-Κράτηση ΕΑΣ : 103,17

5- Σύνταξη προ φόρου : 1519,37 ευρώ

6-Προσωπική διαφορά : 68,92 ευρώ,

από τον μήνα Μάρτιο 2020, o συντάξιμος μισθός του μειώθηκε, αναιτιολόγητα σε :3081,81€

1-Εθνική Σύνταξη :384 Ευρώ

2-Ανταποδοτική Σύνταξη : 1240 Ευρώ

3- Σύνταξη προ φόρου :1480,88 Ευρώ

4-Κράτηση ΕΑΣ : 48,72 Ευρώ

5- Προσωπική διαφορά 107,41 Ευρώ

6- Πληρωτέα :1343,18 Ευρώ.

 

Συγκρίνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν οι παρακάτω διαφορές:

1- Μείωση συνολικών συνταξίμων αποδοχών κατά: 3.318,88€-3081,81€=237,07€.

2- Αύξηση προσωπικής διαφοράς κατά 38,49 Ευρώ

3-Μείωση ΕΑΣ κατά 45,80 Ευρώ

4-Το δε πληρωτέο ποσό παραμένει το ίδιο.

 

Οι  άνωτέρω περικοπές,  οφείλονται, στο γεγονός ότι δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020, από την ασφαλιστική διοίκηση, οι μεταβολές των: Ν.4093/2012 και Ν.4307/2014, ήτοι οι μειώσεις των βασικών μισθών στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που είχε αντανακλαστικές συνέπειες και μειώσεις και στις αντίστοιχες συντάξεις, ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ……..

 

Οι μειώσεις στα ενημερωτικά αφορούν, κυρίως:

Α)Όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2008 έως τον Ιούλιο του 2012, και για τους οποίους ο πρώτος επανυπολογισμός, 01-01-2019, έγινε με βάση τις «αυξημένες αποδοχές, χωρίς τις μειώσεις του Ν.4093/2012 και χωρίς την αποκατάσταση του 50% των απωλειών τους, με βάση το Ν.4307 2014. και

Β)Όσους συνταξιοδοτήθηκαν ,μετά τον Αύγουστο του 2012, οι συντάξεις

είχαν επανυπολογιστεί, πρώτος επανυπολογισμός, 01-01-2019, χωρίς την αύξησή του 50% των μισθολογικών απωλειών του Ν.4307/2014.

Το δραματικό είναι  Οι μειώσεις, να ζητηθούν αναδρομικά από 01-1-2013, ή να συμψηφιστούν με τυχόν αναδρομικά !!

Η  Ομοσπονδία  με  τις Αποφάσεις των  Πανελλήνιων Συνεδρίων , καταδίκασε τους Μνημονιακούς Νόμους και το αίτημά μας είναι η εφαρμογή των Αποφάσεων ΣΤΕ :

H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση κατά 50% των μισθολογικών περικοπών των στρατιωτικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία που έγινε με το Ν.4307/2014, ενώ κρίθηκε ακόμη ότι οι αποδοχές και οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς, ως περικόπηκαν τότε κατ’ εφαρμογή του ν.4093/2012, ειδικότερα: «κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθώς η Πολιτεία με το Ν.4307/2014 προσαρμόστηκε πλημμελώς στις προηγούμενες αποφάσεις του 2014 της Ολομέλειας του ΣτΕ (2192-2196/2014) και δεν εφάρμοσε τη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών.»

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι νέες επίδικες μειώσεις των συντάξεων με τον νέο επανυπολογισμό τους, ως προκύπτει από το ενημερωτικό συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός Μαρτίου 2020, είναι παράνομες και αντίθετες τόσον προς το Σύνταγμα συμφώνως με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣΤΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τόσο τις διατάξεις του Ν.4093/2012 όσο και τις διατάξεις του Ν.4307/2014, όσο και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, συνεπάγεται δε ότι ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να διακόψει αυτές άμεσα, και να συνεχίσει να τις καταβάλλει πλήρως.

Δεν πρόκειται για λάθος ,ή ολιγωρία του ΕΦΚΑ, που δεν έκανε τις κρατήσεις τόσα χρόνια που  τάχατε τώρα δικαίως αποκαθίσταται , (όπως δυστυχώς  περιγράφει άρθρο της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας),αλλά ωμή παραβίαση  και παράβλεψη των Αποφάσεων ΣΤΕ.

Πολύ σωστά μέχρι σήμερα λαμβανόταν υπ΄όψη στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης , ο  συντάξιμος μισθός  προ του Νόμου 4093/2012.

Ο επανυπολογισμός αυτός σαφέστατα ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ την συνταξιοδοτική κατάσταση και μειώνει οικονομικοτεχνικά την σύνταξη γιατί :

-αυξάνει την προσωπική διαφορά, η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί  να καταργηθεί.

-εξανέμισε το ποσό 50% της αλληλεγγύης ,ενώ το ποσό έπρεπε να το πάρουμε στο χέρι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας, όπως σε κάθε επίθεση στα δικαιώματά μας ,δεν αποδέχεται τις διοικητικές αυτές πράξεις και θα αντιδράσουμε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ          Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ