Τρόπος υπολογισμού αναδρομικών

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Α- Για ποιες κρατήσεις μιλάμε:
1-ΕΑΣ ,  Ν. 3863/2010 και ΕΑΣ Ν.3865/2010
2-Ν. 4051/2012
3-Ν. 4093/2012
Β-Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε:
το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 που αποφάσισε το ΣτΕ.
Γ -Δεδομένα:
Τα ενημερωτικά σημειώματα μέχρι σήμερα ,είτε έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016,είτε μετά από αυτήν.Οποιοδήποτε λοιπόν σημείωμα, καταλογίζει τις κρατήσεις των ανωτέρω νόμων,στις συντάξιμες αποδοχές.

Παράδειγμα   Α :

Αστυνομικός Δ/ντής, με αποστρατευτικό βαθμό Ταξιάρχου και συνταξιοδοτικό Αρχηγού Στρατιάς, με 33 χρόνια και 08 Μήνες και 08 Μέρες  πραγματικής και 38 χρόνια ,08 Μήνες και 08 Μέρες συνολικής ασφάλισης:

Βασική σύνταξη :      2465,45

Οικ. επίδομα :               35  ευρώ

Σύνολο  :                   2500,45  ευρώ

Έστω το σημείωμα του Ιανουαρίου 2020.

Για να δεις το σημείωμα πάτησε :statement (1)

Στην αριστερή στήλη ,στις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ βλέπουμε:
1-ΕΑΣ ,  Ν. 3863/2010 και ΕΑΣ Ν.3865/2010  ποσόν     221,89
2-Ν. 4051/2012                                                         ποσόν     88,18
3-Ν. 4093/2012                                                       ποσόν    292,00
Σύνολο κρατήσεων                                                ποσόν    602,07 ευρώ
Σύνολο κρατήσεων 11 μήνου                               ποσόν 6.622,77 ευρώ
Ποιο είναι το ποσό που δικαιούται : ΑΓΝΩΣΤΟ   γιατί δεν γνωρίζουμε  με ποιο συντελεστή θα πολλαπλασιαστεί το ποσόν αυτό. Για παράδειγμα στην καταβολή  των προηγούμενων αναδρομικών, η ποσοστιαία αναλογία κρατήσεων /καταβολής ήταν 42,12%  !!!,ενώ αν καταβαλλόταν κανονικά τα δικαιούμενα ποσά(χωρίς την εφαρμογή των νόμων) ,η αναλογία θα ήταν 75,46% !!!
Παράδειγμα Β
Αρχιφύλακας ,με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και συνταξιοδοτικό Αστυνόμου Α΄,με συντάξιμο χρόνο 31 έτη 05 Μήνες και 02 Ημέρες
Βασική σύνταξη :1368,84 ευρώ
Οικ.επίδομα:   70 ευρώ
Σύνολο       1438,84 ευρώ
Στην αριστερή στήλη ,στις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ   βλέπουμε:
1-  ΕΑΣ                                 δεν έχει κρατήσεις,λόγω κλίμακας
2-Ν. 4051/2012                δεν έχει κρατήσεις,λόγω κλίμακας
3-Ν. 4093/2012                                                       ποσόν    61,08 ευρώ
Σύνολο κρατήσεων                                                ποσόν      61,08  ευρώ
Σύνολο κρατήσεων 11 μήνου                               ποσόν     671,88 ευρώ
Για το ποσό επιστροφής ,ισχύουν τα ανωτέρω.
Δεν είναι σαφές αν στα ανωτέρω ποσά προστεθεί το δώρο  με ποσόν 800 ευρώ
Για τους Αποστράτους ,αποφασίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τονίζουμε ξανά: ΚΡΑΤΑΜΕ  ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ