Τρόπος υπολογισμού αναδρομικών

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Α- Για ποιες κρατήσεις μιλάμε:

1-ΕΑΣ , Ν. 3863/2010 και ΕΑΣ Ν.3865/2010

2-Ν. 4051/2012

3-Ν. 4093/2012

 

Β-Για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε:

το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 που αποφάσισε το ΣτΕ.

 

Γ -Δεδομένα:

Τα ενημερωτικά σημειώματα μέχρι σήμερα ,είτε έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή του Ν.4387/2016,είτε μετά από αυτήν. Οποιοδήποτε λοιπόν σημείωμα, καταλογίζει τις κρατήσεις των ανωτέρω νόμων.

Δες σημείωμα:

Παράδειγμα Α :

Αστυνομικός Δ/ντής, με αποστρατευτικό βαθμό Ταξιάρχου και συνταξιοδοτικό Αρχηγού Στρατιάς, με 33 χρόνια και 08 Μήνες και 08 Μέρες πραγματικής και 38 χρόνια ,08 Μήνες και 08 Μέρες συνολικής ασφάλισης:

Βασική σύνταξη : 2465,45

Οικ. επίδομα : 35 ευρώ

Σύνολο : 2500,45 ευρώ

Έστω το σημείωμα του Ιανουαρίου 2020

Στην αριστερή στήλη ,στις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ βλέπουμε:

 

1-ΕΑΣ , Ν. 3863/2010 και ΕΑΣ Ν.3865/2010 ποσόν 221,89

2-Ν. 4051/2012 ποσόν 88,18

3-Ν. 4093/2012 ποσόν 292,00

Σύνολο κρατήσεων ποσόν 602,07 ευρώ

Σύνολο κρατήσεων 11 μήνου ποσόν 6.622,77 ευρώ

 

Ποιο είναι το ποσό που δικαιούται : ΑΓΝΩΣΤΟ γιατί δεν γνωρίζουμε με ποιο συντελεστή θα πολλαπλασιαστεί το ποσόν αυτό. Για παράδειγμα στην καταβολή των προηγούμενων αναδρομικών, η ποσοστιαία αναλογία κρατήσεων /καταβολής ήταν 42,12% !!!,ενώ αν καταβαλλόταν κανονικά τα δικαιούμενα ποσά(χωρίς την εφαρμογή των νόμων) ,η αναλογία θα ήταν 75,46% !!!

 

Παράδειγμα Β

Αρχιφύλακας ,με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και συνταξιοδοτικό Αστυνόμου Α΄,με συντάξιμο χρόνο 31 έτη 05 Μήνες και 02 Ημέρες

Βασική σύνταξη :1368,84 ευρώ

Οικ.επίδομα: 70 ευρώ

Σύνολο 1438,84 ευρώ

Στην αριστερή στήλη ,στις ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ βλέπουμε:

1- ΕΑΣ δεν έχει κρατήσεις, λόγω κλίμακας

2-Ν. 4051/2012 δεν έχει κρατήσεις, λόγω κλίμακας

3-Ν. 4093/2012 ποσόν 61,08 ευρώ

Σύνολο κρατήσεων ποσόν 61,08 ευρώ

Σύνολο κρατήσεων 11 μήνου ποσόν 671,88 ευρώ

 

Για το ποσό επιστροφής ,ισχύουν τα ανωτέρω.

Δεν είναι σαφές αν στα ανωτέρω ποσά προστεθεί το δώρο με ποσόν 800 ευρώ

Για τους Αποστράτους ,αποφασίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τονίζουμε ξανά: ΚΡΑΤΑΜΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ

 

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ

Οικονομολόγος