Αναδρτομικά

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Η Κυβέρνηση  και όσοι ψήφησαν τα αναδρομικά , δεν λαμβάνουν υπ όψη τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας

Ασυμβατότητες:

 

- Η ρύθμιση της τροπολογίας είναι ασύμβατη με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

-Το Ε.  Συνέδριο δεν έχει ακόμα αποφανθεί για το ύψος των αναδρομικών και τα Δώρα

-Η προωθούμενη τροπολογία περί απαγόρευσης δικαστικής διεκδίκησης αναδρομικών και Δώρων και πέραν του 11μήνου είναι αντισυνταγματική

Για να δεις την απόφαση του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ :

ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΟΛΟΜ-ΕΛΣΥΝ-23-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ    Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ