Οι κρατήσεις του ν.4093 στο ΜΤΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Υπουργός εργασίας παρέπεμψε την ερώτηση Βουλευτών του Κομουνιστικού Κόμματος, στο Υπουργείο Άμυνας, με αρνητική εισήγηση.

Για να δεις την ερώτηση πάτησε:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΜΤΣ

Με το αιτιολογικό:

ο ετήσιο δημοσιονομικό  αποτέλεσμα των μετοχικών ταμείων, προσμετράται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και στους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας.

- σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ, Υποπαράγραφος 5, παρ.1 του Ν.4093/2012, οι μειώσεις του εν λόγω νόμου αποτελούν έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

- κάθε προτεινόμενη αλλαγή στις μειώσεις των μερισμάτων βάσει του Ν.4093/2012 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την απώλεια του αντίστοιχου εσόδου στον προϋπολογισμό του φορέα και να εξασφαλίζεται με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο για τον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης.