Αναδρομικά κληρονόμων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθυμίζουμε ότι τελειώνει η προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων .

Ολοκληρώνεται την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο efka.gov.gr για 172, για τους  κληρονόμους  συντάξεων  θανάτου.  Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξή τους την περίοδο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 υποβάλλουν μέσω της υπηρεσίας τα στοιχεία και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την επιστροφή σε αυτούς των μειώσεων. Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει μία αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.  Κανείς δεν γνωρίζει ,αν δοθεί παράταση.

 

ο πρόεδρος