ΣΤΕ : ευλογία νόμων Κουτρουμάνη- Κατρούγκαλου -Βρούτση

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

ΠΑΤΗΣΕ :  1823-2020-ΟΛ-ΣΤΕ

Από τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (12-5-2016), οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, έχουν ως νόμιμο έρεισμα τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 4386/2016 .

Με την απόφαση αυτή νομιμοποιείται  ο επανυπολογισμός των συντάξεων και των ενημερωτικών σημειωμάτων του 2019 – 2020!!