Αίτηση εξόδων κηδείας, μέσω ΚΕΠ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκδόθηκαν οι ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,  Αριθμ. 5322 ΕΞ 2021, <<Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης>>, Πολιτών (Κ.Ε.Π.). ΤΩΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,   (ΦΕΚΒ 7782021)

Στα άρθα 1,2,3, ορίζεται η διαδικασία για  ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αποζημίωσης εξόδων κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης, σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων τ. Φορέων, μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 31 του Ν 3013/2002 η οποία δημοσιεύτηκε  την 27 Φεβρουαρίου 2021 στο Τεύχος B’ 778/27.02.2021 (Α’ 102), όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).Η έναρξη ισχύος είναι μετά από ένα Μήνα.

Για τις περιπτώσεις Αποστράτων , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με  το γραφείο διαχείρισης , της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης.
Πάτησε :ΦΕΚΒ 778 2021 ΑΙΤΗΣΗ εξοδων κηδειας μεσω ΚΕΠ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ  Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ