Επιδικάστηκε 6% τόκος σε προσφυγή αναδρομικών του 2018!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Με την Απόφαση 1559/2021 ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,  Τμήμα 29ο Μονομελές ,υποχρεώνει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, (Δημόσιο),να καταβάλει τόκο 6%, ανά έτος για τα αναδρομικά που κατέβαλε σε δικαιούχο το 2018

 

 

<<ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αγωγή.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου και του εναγομένου Πανεπιστημίου να καταβάλουν στον ενάγοντα τους νόμιμους τόκους, που αντιστοιχούν στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών (6.349,12), υπολογιζόμενους σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%), κατ’ έτος, από την επομένη της επίδοσης της αγωγής στις 29.12.2016 μέχρι και την ημερομηνία καταβολής του εν λόγω κονδυλίου στις 23.12.2018.>>

δες την απόφαση  , πάτησε :: 1559-2021-ΔΠΑ (2)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ     Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ