Κρατήσεις ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ, του ν 4093/2012

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Κρατήσεις  του ν.4093/2012,  των επικουρικών ταμείων  ΜΤΠΥ και ΕΤΕΑΕΠ,  επιβλήθηκαν ,επί των μερισμάτων  έως τις 31.12.2015 και έπαψαν να επιβάλλονται επί αυτών από 01.01.2016, όταν και τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.

ΜΤΠΥ

Στην ιστοσελίδα του  ΜΤΠΥ έχει αναρτήσει σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ , την 27 Νοεμβρίου 2020
<<Με αφορμή την παρατηρούμενη τις τελευταίες ημέρες καθημερινή υποβολή αιτήσεων μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., με τις οποίες ζητούν την επιστροφή των επί του μερίσματος διενεργηθεισών μειώσεων του ν. 4093/2012, ενημερώνουμε τους μερισματούχους του Ταμείου μας ότι:
Οι μειώσεις του ν. 4093/2012 επεβλήθηκαν επί των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. έως τις 31.12.2015 και έπαψαν να επιβάλλονται επί αυτών από 01.01.2016, όταν και τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.>>
( Περισσότερα βλέπε στην ιστοσελίδα μας )
 ΕΤΕΑΕΠ ( ΤΕΑΕΧ – ΤΑΥΑΠ – ΤΑΥΠΣ )
Το ίδιο ισχύει και εδώ
Γενικά , οι κρατήσεις των επικουρικών αφορούν το χρονικό διάστημα:
Αύγουστος 2012,μέχρι 31-12-2015.
Για τα Ταμεία αυτά  περιμένουμε  <<προσπέκτους>> ,  ΑΙΤΗΣΗ από την Ομοσπονδία ,ώστε όλες οι αιτήσεις να είναι ομοιόμορφες .
Επειδή το ΔΣ δέχεται καθημερινά πολλά τηλέφωνα για αιτήσεις που μοιράζονται ή  αναρτώνται σε διάφορες ιστοσελίδες ή σtο FACE BOOK,  παρακαλούμε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα μας, επίσημο φορέα ενημέρωσης  του Σωματείου μας.
Τα έντυπα των ΑΙΤΗΣΕΩΝ τα Μέλη μας θα πάρουν  εκτός από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα και με αλληλογραφία
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ      Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ