ΜΤΣ : Πρόταση αγωγής

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: «1.Συνέχιση παρακράτησης/μείωση μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)- ΕΚΟΕΜΣ( αφορά αποστράτους στρατού) βάσει του Ν. 4093/2012 ενώ αυτός ο νόμος πέραν της αντισυνταγματικότητάς του καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν.4387/2016 (13-05-…

γαπητέ μου Πρόεδρε, αγαπητοί  συνάδελφοι .

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ  25ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑ -ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζω τα εξής:

Την 12-05-2021  συμπληρώνεται πενταετία, από   την ημερομηνία δημοσίευσης (13-05-2016), του Ν.4387/2016  συμφώνως με τον οποίον καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4093/2012,  κατά το μέρος  που αφορούσαν κρατήσεις/μειώσεις που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222) και την εφαρμοστική εγκύκλιο   του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ.(ως φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α. που εντάσσονται στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό).

Παρά την κατάργηση του Ν.4093/2012 με το Ν.4387/2016,  οι κρατήσεις αυτές συνεχίζονται  μέχρι και σήμερα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ) ή και τον  Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.)

ΣΥΝΕΠΩΣ  και  κατόπιν των  ανωτέρω, προτείνεται ανεπιφύλακτα η ΑΜΕΣΗ κατάθεση ομαδικής ή ατομικής  αίτησης  στο ΜΤΣ  που σας απέστειλε η ΠΟΑΣΑ ή και τον ΕΚΟΕΜΣ   περί  διακοπής της κράτησης του Ν.4093/2012 στο χορηγούμενο  μέρισμα ενός εκάστου των μελών σας και επιστροφής αναδρομικώς των αντίστοιχων ποσών από 1-1-2013 ή έστω από 13-5-2016   έως και σήμερα,  αλλά και διακοπής παραγραφής, προκειμένου διακοπεί επί 6μηνο η παραγραφή των απαιτήσεων ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΆΤΩΝ,  ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για κανέναν,  και άμεση κατάθεση  ομαδικής  αγωγής,  από κάθε δικαιούχο συνταξιούχο-απόστρατο,  για την αντισυνταγματική και παράνομη περικοπή μέρους του μερίσματός του,     με αίτημα αναδρομικής καταβολής της υλικής ζημίας  που υπέστη ΈΚΑΣΤΟΣ,   κατά  του ΜΤΣ ή και του ΕΚΟΕΜΣ  .

Σκόπιμο μάλιστα είναι οι σχετικές αγωγές να κατατεθούν το συντομότερο    δυνατό,  αφενός γιατί κάθε μήνα που καθυστερεί κάποιος να  καταθέσει την αγωγή του παραγράφεται και το αντίστοιχο μηνιαίο δικαίωμά του πέραν της πενταετίας, εφόσον παρέλθει η  13-05-2021, αφετέρου δε  για να τρέχουν και οι σχετικοί τόκοι επιδικίας , ώστε  εν τέλει να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ.

 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

H ομαδική αγωγή αφορά, ΜΟΝΟΝ όσους είναι μερισματούχοι του ΜΤΣ προερχόμενοι από την Ελληνική Αστυνομία ή τον Στρατό Ξηράς (μερισματούχοι και του ΕΚΟΕΜΣ) και ΜΟΝΟΝ τους   συνταξιοδοτηθέντες πριν την 13-5-2016,  οπότε και ψηφίστηκε ο Ν.4387/2016,  καθώς για τους μετά την 13-05-2016 συνταξιοδοτηθέντες δεν υπάρχουν τέτοιες κρατήσεις.

Τα αναγκαια  δικαιολογητικά και τα  έντυπα αποστέλλονται συνημμένως.

Καλή συνέχεια ,

Με εκτίμηση,

Νικητας Καλογιαννάκης Δικηγόρος παρ” Αρείω Πάγω

Για να δεις την πρόταση και τα έγγραφα, πάτησε :  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ Κ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΣ Ή ΚΑΙ ΕΚΟΕΜΣ 24-3-2021