Φορολογικές βεβαιώσεις από ΜΤΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΜΤΣ ,ανάρτησε τις φορολογικές βεβαιώσεις και τα αναλυτικά φύλλα μισθοδοσίας , τα  οποία  μπορούμε να δούμε και να τυπώσουμε μέσω της ιστοσελίδας του (mts.army.gr)

ΠΑΤΗΣΕ:  Φορολογικές Βεβαιώσεις Συνταξιούχων (idika.org.gr)

και ακολούθησε τις οδηγίες

Ο Πρόεδρος                 ο Γ.Γραμματέας

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ         Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ