Παράνομες ενέργειες του ΕΦΚΑ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Από τις συντάξεις πείνας, ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ !!!!

 

Αντισυνταγματική-παράνομη μείωση κατά 50% εφ’ όρου ζωής, των συντάξεων χηρείας/θανάτου, σε περίπτωση χορήγησης και άλλης σύνταξης (π.χ. Ο.Γ.Α κ.ά) από οποιαδήποτε πηγή, Ν.4611/2019 άρθ. 19&5

Με έγγραφο ενημερωτικού χαρακτήρα, και όμοια που θα σταλούν εν καιρώ, που στάλθηκε σε χήρα συναδέλφου, της Ε.Παπαγεωργίου Αναπλ. Προϊσταμένης της Δ΄ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα, της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά πλημμελή εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.4611/2019, ο ανωτέρω ασφαλιστικός φορέας:

α.Θα προβεί στην περικοπή συντάξεων, σε συνταξιούχους χηρείας/θανάτου, και μάλιστα κατά ποσοστό 50% από 01/10/2021, και

 

β.Θα παρακρατήσει αναδρομικώς ποσά που ελήφθησαν «αχρεωστήτως», από 01-10-2020 έως 30-09-2021, καθώς ως διαπίστωσε από διασταύρωση στοιχείων μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε, ο δικαιούχος της σύνταξης χηρείας λαμβάνει και άλλη κύρια σύνταξη.

 

Επί παραδείγματι:

1.Συνταξιούχος, δικαιούχος κύριας σύνταξης γήρατος Ο.Γ.Α, από την 01/07/2011 μέχρι και σήμερα, ως αυτοαπασχολούμενη αγρότισσα- ιδιοκτήτρια αγροτικής γης, με ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών την 01-01-1998 και ημερομηνία λήξης την 31-12-2010, ήτοι ασφαλισμένη για 13 έτη (156 μήνες).

Το σύνολο των μικτών συνταξίμων αποδοχών της ανέρχεται σήμερα και συγκεκριμένα το μήνα Ιούλιο του έτους 2021, στο μικτό ποσό των 175,55€ και στο καθαρό ποσόν των 147,74€.

 

2. Η ανωτέρω είναι και δικαιούχος σύνταξης θανάτου/χηρείας, λόγω θανάτου του συζύγου της αστυνομικού , η δε σύνταξη χηρείας/θανάτου, που λαμβάνει μέχρι και σήμερα ( Αύγουστο 2021), ανέρχεται στο συνολικό μικτό ποσόν των 1.042,68€, το δε καθαρό ποσό αυτής ανέρχεται στα 882,34€.

 

4. Συμφώνως με την ανωτέρω «απόφαση» του e-ΕΦΚΑ, το μικτό ποσό του αθροίσματος της κύριας σύνταξης του ΟΓΑ: 175,55€ και της σύνταξης χηρείας με τις περικοπές του 50% αυτής: 1042,68€Χ50%=521,34€, θα περιοριστεί στο ποσόν των: 175,55€+521,34€= 696,89€, ήτοι θα υπολείπεται κατά (1042,68€-696,89€ =) 345,79€, του ποσού της συντάξεως χηρείας/θανάτου που ήδη λαμβάνει η δικαιούχος, δηλαδή το μικτό εισόδημα που σήμερα λαμβάνει και από τις δύο συντάξεις(κύρια και θανάτου, ) θα μειωθεί κατά το ποσόν των 345,79€ + 175,55€=521,58€.

 

5. Συμπερασματικά εάν ελάμβανε μόνον μία σύνταξη και ειδικότερα ολόκληρη την σύνταξη θανάτου/χηρείας το ύψος της θα ήταν πολύ μεγαλύτερο (1042,68€) από το άθροισμα των συντάξεων ΟΓΑ και της περικοπείσας σύνταξης χηρείας (696,89€), που πλέον θα λαμβάνει εφ’ όρου ζωής, συμφώνως με την ανωτέρω απόφαση.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση και αγωγή μπορούν να δουν λεπτομέρειες στην πρόταση του Μέλους μας, δικηγόρου Καλογιαννάκη Νικήτα :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ &ΕΦΕΣΗΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ