ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Σάρωση_20210807 (2)

Όσοι υπέβαλλαν τη δήλωση 2020 και τις συμπληρωματικές  2016 και 2017, για τα αναδρομικά  έπαθαν ψυχρολουσία και αγανάκτησαν για το γεγονός, <<πως τόσα μεγάλα ποσά κρατήσεων, απέδωσαν τόσα λίγα στο χέρι>>.

Χρήσιμες ημερομηνίες :

1-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2020, ΜΕΧΡΙ 10 Σεπτέμβρη 2021

2-Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τα αναδρομικά ΜΕΧΡΙ 31 Δεκέμβρη 2021

3-Πληρωμή  φόρων ΜΕΧΡΙ  31 Ιανουαρίου 2022

Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις ,θα υποβληθούν πρόστιμα!!

Καταλογισμός κρατήσεων φόρου και αλληλεγγύης,  στο παράδειγμα ( πραγματικά ποσά για Αντιστράτηγο εν αποστρατεία),που ακολουθεί, (δες συνημμένο) :

Τα ποσά αντιμετωπίσθηκαν  ,για κάθε δικαιούχο, ως εφ’ άπαξ καταβληθέντα ποσά:

1-Για το έτος 2015, για  1281,03 ευρώ, ο  καταβάλει 437,36 ευρώ ,που επιμερίζεται σε 360,7 ευρώ φόρο και 76,76 ευρώ αλληλεγγύη ( συντελεστές  29,94 %  και αλληλεγγύης, 4% και 5%).

Συνολικά από 1281,03 ευρώ, πήρε στο χέρι 843,67

2-Για το έτος 2016,για 1952,60 ευρώ ,καταβάλει 614,42 ευρώ ,που επιμερίζεται σε 533,47 φόρο και 80,94 αλληλεγγύη.

Συνολικά από 1952,60 ευρώ, πήρε στο χέρι 1338,18 ευρώ

Επίσης επί των ανωτέρω ποσών παρακρατήθηκε από τον ΕΦΚΑ, ποσό 4% για υγειονομική περίθαλψη

Σε σχέση με τα αναδρομικά του 2018,υπολογίζεται ότι τα ποσά που <<χάνει>> ο συνταξιούχος, είναι 10% μεγαλύτερα  .Ειδικότερα, με τον ν. 4375/2018 και την ΚΥΑ 170285/0092,ορίσθηκε συντελεστής φόρου 20%,ενώ οι συντελεστές αλληλεγγύης και υγειονομικής περίθαλψης είναι ίδιοι.

Δες παράδειγμα  :Σάρωση_20210807 (2)

 

Νίκος Ουρανός

Οικονομολόγος – Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ