Μαύρες μέρες

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξελίξεις , στην περίπτωση αλληλεγύης  αλλά και την περίπτωση των δώρων ,είναι άσχημες για τους αποστράτους και γενικά τους συνταξιούχους.

Οι αγώνες τόσων χρόνων ,οι αγωγές , τα έξοδα οι προσδοκίες,πάνε στράφι .

1-η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα αντισυνταγματική, για  τις συντάξεις του Δημοσίου για το διάστημα από την ένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.

2- η ίδια εισφορά είναι συνταγματική για το διάστημα από 2019 και μετά, επειδή  άλλαξε σκοπό με τον νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

3-Φορτωνόμαστε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την εισφορά αλληλεγγύης,η οποία συνεχίζει για τον εναπομείναντα συνταξιοδοτικό ,μας βίο.

 

 

Το χρυσωμένο χάπι ονομάζεται  η γνωστή συνταγή << αναδρομικά επιστροφή του 50%>>,  από 1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.

Ήδη χρυσώνεται το χάπι ,ώστε να φανεί ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ  (ήδη προβάλλεται στα ΜΜΕ και δυστυχώς σε ιστοσελίδες Σωματείων  Αποστράτων) και θα πάρουμε αναδρομικά κ.λ.π., ενώ αποκρύβεται τεχνηέντως η αλήθεια :

-Πληρώσαμε τόσα  και τόσα ,από το 2010, μέχρι το τέλος 2016

-Θα πάρουμε πίσω ψίχουλα

-Θα έχουμε σε όλη τη συνταξιοδοτική μας ζωή την κράτηση

Απορούμε γιατί κανένα μα΄κανένα ΜΜΕ ή ιστοσελίδα,  δεν αναφέρει ότι η κράτηση αλληλεγγύης θα είναι ΜΟΝΙΜΗ

Δείτε λοιπόν  την απόφαση:

69. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η Ολομέλεια αποφαίνεται, επί του πρώτου σκέλους του προδικαστικού ερωτήματος, ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018, δεν ενσωματώνεται με συνέπεια και συνεκτικότητα στη μεταρρύθμιση του ν. 4387/2016, επιπροσθέτως δε, δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα διατήρησής της για τον σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, ούτε η επιλογή των βαρυνομένων με την παρακράτησή της προσώπων και, ως εκ τούτου, όπως έχει κριθεί, υπό το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, με τη 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας, έστω και με διαφορετική αιτιολογία, εξακολουθεί, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, να αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Η ΕΑΣ μετά την 1.1.201

 

79. Εν όψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αποφαίνεται, επί του δεύτερου σκέλους του προδικαστικού ερωτήματος, ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφοράς, προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές

Δώρα

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, έσβησε κάθε ελπίδα ,για τα Δώρα των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Σωμάτων Ασφαλείας ,με  την υπ’αριθ. 1389/2021 απόφαση η Ολομέλειάς  του. Υπενθυμίζουμε :

-την  με αριθμό  1307/2019 ,της Ολομέλειας  ,η οποια  με Πρόεδρο την κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και σημερινή Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  είχε κρίνει συνταγματική την κατάργηση των Δώρων των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων.

-η ίδια ολομέλεια , με την  2626/2018 του ΣΤ’ Τμήματος του ΣτΕ, είχε κρίνει, την κατάργηση  Αντισυνταγματική!!

Οι μέρες είναι δύσκολες .Οι εξελίξεις άσχημες.Απαιτείται ενότητα και αγώνας.

Το ΔΣ του Σωματείου μας αταλάντευτα, μάχεται για τα συμφέροντα των αποστράτων ,τα οποία θα υπερασπιστούμε και πάλι, με κάθε μέσο .

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΡΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ      Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ