Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Βοήθημα αυτοτέλειας

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ μηνών Ιουλίου-Αυγούστου Έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2021, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2021, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 05-11-2021 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 20-11-2021.