Δημοσίευση Νικήτα Καλογιαννάκη για απόφαση ΕΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Με την ευκαιρία της απόφασης της ολομελείας του Ε.Σ πού έκρινε συνταγματική την κατάργηση των δώρων για τους συνταξιούχους του Δημοσίου λεκτέα τα εξής:
Η πλήρης κατάργηση των δώρων συνιστά μείωση κατά 17 τοις εκατό των προ μνημονίων συντάξεων και περί το 30 τοις εκατό των σημερινών. Συνιστά ανεπίτρεπτη προσβολή του δικαιώματος της περιουσίας του συνταξιούχου Δ.Υ καθώς καταβλήθηκαν εισφορές και καταργήθηκαν πλήρως τα δώρα κλπ επιδόματα σε αντίθεση με την αρχή της ανταποδοτικότητας των εισφορών, ως κρίθηκε απο το ΣτΕ για τις επικουρικές σε όμοια περίπτωση.Επιπλέον υπάρχει σαφής αντίθεση και παραβίαση της αρχής της ισότητας σε σχέση με την χορήγηση των δώρων στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που συνεχίζεται καθώς προσμετρήθηκαν στην ανταποδοτική σύνταξη. Εξετάζεται η δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, λόγω διαφορετικών αποφάσεων για το ίδιο θέμα μεταξύ ΣτΕ και ΕΣ. Τέλος για να δούμε θα αποκατασταθεί άραγε με πολιτική απόφαση η ανισότητα στην καταβολή δώρων μεταξύ συνταξιούχων ιδιωτικού τομέα και δημόσιου τομέα, άν και οι δύο κατηγορίες συνταξιούχων κατέβαλλαν εισφορές κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου τους και μόνον για τους συνταξιούχουςΔΥ κρίθηκε ως συνταγματική η κράτηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα!!! Αυτήν την πολιτική απόφαση ζητούμε, δεν επαιτούμε, απλά απαιτούμε αποκατάσταση του περί αισθήματος που έχει τρωθεί βάναυσα !!!Ανα μένουμε γενναίες πολιτικές πρωτοβουλίες για επαναφορά των δώρων στο 100%…………, διαφορετικά πρέπει να αφήσουμε τους καναπέδες και να πάρουμε την κατσούνα του γέρου γιατί ο δρόμος είναι μακρύς και ανηφοριά και με όση δύναμη μας μένει να κατέβουμε στο δρόμο και να διεκδικήσουμε το δίκιό μας!