Επιτέλους, διοικητής στο ΝΙΜΙΤΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε χθες (08-11-2021) στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ψ68Σ6-8Σ3) η απόφαση του ΥΦΕΘΑ με την οποία διορίζεται ως Διευθυντής – Συντονιστής στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), με τριετή θητεία, ο Αντιστράτηγος ε.α. (ΥΙ) Νούλης Παναγιώτης.