Τροποποιήσεις στην καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινωση

 

Με το ΦΕΚ ΦΕΚΒ 5123 2021 :Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8000/20/89α/14 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ρύθμιση θεμάτων πρόσθετης ασφάλισης και παροχών του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ) και του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος και τον προσδιορισμό των εισφορών των ασφαλισμένων μετόχων αυτών και λοιπές συναφείς διατάξεις…,

Απαιτείται η συμπλήρωση 25ετίας. Δες περισσότερα
ΠΑΤΗΣΕ : 

ΦΕΚΒ 5123 2021 Απόφαση για εφαπαξ ΤΑΠΑΣΑ.pdf – Google Drive

Την Ομοσπονδία αντιπροσωπεύει στο ΤΕΑΠΑΣΑ ο Πρόεδρος ,ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης