ΜΤΣ : Ημερομηνίες πληρωμής μερίσματος

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ  έτους 2022 

(1)       Ο μήνας Ιανουάριος 2022 στις 04 Ιαν. 2022 ημέρα Τρίτη.

(2)       Ο μήνας Φεβρουάριος 2022 στις 28 Ιαν. 2022 ημέρα Παρασκευή.

(3)       Ο μήνας Μάρτιος 2022 στις 25 Φεβ. 2022 ημέρα Παρασκευή.

(4)       Ο μήνας Απρίλιος 2022 στις 30 Μαρ. 2022 ημέρα Τετάρτη.

(5)       Ο μήνας Μάιος 2022 στις 28 Απρ. 2022 ημέρα Πέμπτη.

(6)       Ο μήνας Ιούνιος 2022 στις 30 Μαϊ. 2022 ημέρα Δευτέρα.

Για το Μήνα Ιανουάριο, πάντα υπάρχει καθυστέρηση.

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα φανεί στις 5 Ιανουαρίου

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο Γ,ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ    Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ