Αναδρομικά: εκ των υστέρων δόσεις στο φόρο!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Αλήθεια ..σε ποιους  απευθύνεται η διάταξη ;;;

Δηλώσαμε μέχρι 31 Δεκέμβρη τα αναδρομικά

Μέχρι σήμερα ,31 Γενάρη, πληρώσαμε την εκκαθάριση

Μας εμπαίζετε

Το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική διάταξη δίνει τη δυνατότητα,  εξόφλησης έως και σε 48 δόσεις, αλλά με τους όρους πάγιας ρύθμισης, των φόρων και των προστίμων που επιβάλλονται στα ποσά των αναδρομικών που πήραμε οι  συνταξιούχοι από περικοπές συντάξεων για το 11μηνο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016

Η  φορολόγηση των αναδρομικών ,πραγματοποιήθηκε  με βάση την κλίμακα κάθε έτους στην οποία αντιστοιχεί το ποσό των αναδρομικών που έλαβε ο δικαιούχος ανά έτος με αποτέλεσμα την υπερφορολόγηση από 35% ως 45%  μαζί με την κράτηση ΕΑΣ .

Προκάλεσε  αγανάκτηση ,γιατί τα ποσά δεν φορολογήθηκαν ως έκτακτα αναδρομικά με αυτοτελή φόρο 20%, (όπως παλαιότερα).

Να τι προβλέπει

Ο αριθμός των δόσεων, ρυθμίζονται έως 48 και  καθορίζεται με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης.

 

Αν  ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα αυτά τα έτη, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει  να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών ,από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προκειμένου να επικυρωθεί η ρύθμιση.

Όποιοι κάνουν ρύθμιση,  θα πρέπει να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για να μη την χάσουν, διαφορετικά

η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

1-Δεν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους.

2-Δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από την υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί).

3- Έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών.

4-Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

5-Στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι η ρύθμιση.

Οι δόσεις της πάγιας ρύθμισης είναι έντοκες:

- Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 μηνιαίες δόσεις ο τόκος είναι περίπου 0,73%.

-Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

-Αν υπάρξει ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω επιτόκια προσαυξάνονται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.

Η ΑΑΔΕ άνοιξε από χθες και την πλατφόρμα για να υποβάλουν οι συνταξιούχοι τις αιτήσεις τους .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  – Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                                                                                    Αθήνα,  31/1/2022

ΠΡΟΣ: κ. Υπουργό Οικονομικών κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Α) Τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη
Β)κ. Πρόεδρο Βουλής των Ελλήνων ,κ Αρχηγούς κομμάτων και Βουλευτές
Γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Φορολόγηση αναδρομικών –εξόφληση σε 48 δόσεις με επιτόκιο 6 %  << καθαρός εμπαιγμός >>
Κύριε Υπουργέ , Κύριε Πρωθυπουργέ
Αξιότιμοι κύριοι,
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στις 29/1/2022 η Κυβέρνηση αποφάσισε όπως η φορολόγηση των ληφθέντων αναδρομικών μας και η εξόφλησή της γίνει σε διάστημα 48 δόσεων με επιτόκιο 6%.
Δεν τόλμησε να περάσει σχετική διάταξη στη βουλή γιατί προφανώς αυτό θα δημιουργούσε αντιδράσεις από σύσσωμη την αντιπολίτευση καθώς επίσης και από τους συνταξιούχους.
Προφανώς θεωρεί η Κυβέρνηση ότι οι συνταξιούχοι <<οφείλουμε >> στην εφορία και με αυτό τον τρόπο αποφασίζει να    << ξεχρεώσουμε >>. 
Εμείς ως Ομοσπονδία είχαμε ζητήσει τη μη φορολόγηση των αναδρομικών μας καθόσον αυτά τα πήραμε και κουτσουρεμένα και χωρίς τόκο. Σημειωτέο ότι  η φορολόγηση ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 33 % και αν υπολογιστεί ότι σε βάθος 4ετίας η αποπληρωμή της εφορίας , που θα ανέλθει στο 24% ( 4 x6%=24) τότε τα αναδρομικά που πήραμε δεν αντιστοιχούν παρά μόνο στο 40% περίπου των δικαιωμένων.
Κατόπιν των ανωτέρω αναρωτιόμαστε :
1.    Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις εκ δοθείσες δικαστικές αποφάσεις;
2.    Είναι ή δεν είναι καθαρός εμπαιγμός η απόφασή της αυτή;
3.    Οι Βουλευτές της συμπολίτευσης , οι οποίοι έχουν γίνει κοινωνοί των θέσεών μας και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ότι θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση του δίκαιου αιτήματός μας , ποια θέση θα πάρουν;
Πάντως εμείς ως Ομοσπονδία δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα ο οποίος αφορά την αφορολόγητη λήψη του συνόλου των αναδρομικών μας , αναδρομικά τα οποία ανάγονται σε  ολόκληρη τη μνημονιακή δεκαετία , η λήψη των οποίων θα μας δικαιώσει ηθικά και θα απαλύνει στο μέτρο του δυνατού την οικονομική εξαθλίωσή μας.
Παράλληλα θα αναδείξουμε για ακόμη μία φορά το υπεύθυνο πρόσωπό μας , συζητώντας με τους κυβερνώντες , προβάλλοντας σοβαρά επιχειρήματα και υποδεικνύοντας τρόπους επίλυσης των δίκαιων αιτημάτων μας τα οποία στη προκειμένη περίπτωση πέραν της μη φορολόγησης των αναδρομικών μας αφορούν :
1.    Λήψη του συνόλου των αναδρομικών (44 μήνες )
2.    Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
3.    Οριστική εξάλειψη της << προσωπικής διαφοράς >> στις λαμβανόμενες συντάξεις.
Σε όλα τα παραπάνω είμαστε μαζί με όλες τις συνταξιουχικές οργανώσεις προκειμένου οι φωνή μας γίνει πιο δυνατή και να πετύχουμε την υλοποίησή τους. 
                                                                                                 Με εκτίμηση
      Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                                                          Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                                                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                                                             Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.