Αυξάνονται από 1-1-2023 οι ετήσιες εισφορές επικουρικής ασφάλισης για 1.000.000 μη μισθωτούς

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

 

Η ετήσια αύξηση των εισφορών θα φθάνει στο ύψος του πληθωρισμού τού προηγούμενου έτους.

Η αυτόματη αναπροσαρμογή των εισφορών , προβλέπεται στον νόμο Βρούτση ( νόμος 4670/2020, άρθρο 45 παρ. 5).

 

-  τη διετία 2023-2024 ,θα είναι ενιαία

-από 1-1-2025 κι εφεξής, η αναπροσαρμογή των εισφορών θα γίνεται κάθε ΄έτος

-η  αύξηση των εισφορών αφορά όλους τους ασφαλισμένους για επικουρική ασφάλιση “μη μισθωτούς” (δηλαδή επιστήμονες-αυτοαπασχολούμενους-αγρότες).

-η αύξηση των εισφορών αφορά επίσης και τους νέους “μη μισθωτούς” ασφαλισμένους στο ΤΕΚΑ, σύμφωνα με τον ν. 4826/2021!

ΠΑΤΗΣΕ  ΕΔΩ  egk_226245_2022

 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ 

Με το υπ’αριθ.πρωτ. 199328/3-5-2022 έγγραφό του ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε προχθές, τα στοιχεία απασχόλησης για τον μήνα Μάρτιο 2021, τα οποία είναι ανησυχητικά για το μέλλον των μισθών, αλλά και των συντάξεων, γιατί το Ασφαλιστικό είναι συνάρτηση του Εργασιακού που  επηρεάζει δραστικά τις εισφορές στα Ταμεία και το μέλλον των συντάξεων.

 1 στους 3 εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα (το 34,2%) λαμβάνει μηνιαίο μισθό ΜΟΝΟ 468,40 ευρώ (μεικτά) ή 398,40 ευρώ καθαρά.

Ειδικότερα, από τον Πίνακα 2 στη σελίδα 7 τής Έκθεσης του ΕΦΚΑ, για τον Μάρτιο 2021:

-2.252.301 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα,

-1.510.161 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση (67%),

-770.823 ήταν το σύνολο των ασφαλισμένων με μερική απασχόληση (33%),

-1.240,56 ευρώ μεικτά ήταν ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης,

-468,40 ευρώ μεικτά ήταν ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης.