Απαραίτητη η αίτηση για χορήγηση της Επικουρικής!!!!

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επικουρικές χηρείας (σε περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με τον θάνατο του συνταξιούχου, ο, η δικαιούχος  εν ζωή σύζυγος υποβάλλει στο ΕΦΚΑ, ενημερωτικά έγγραφα, για τον θάνατο (έξοδα κηδείας, κ.λ.π.) και ταυτόχρονα  αίτημα μεταβίβασης της σύνταξης.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα,  υπάρχουν πολλά παράπονα ,ειδικά  μετά την εφαρμογή του συστήματος ΑΤΛΑΣ, ότι δεν παίρνουν  Επικουρική,(τμήμα από αυτήν που  ελάμβανε  ο θανών σύζυγος)

Από τη διερεύνηση  προέκυψαν τα εξής:

Έχουν τεθεί σε λειτουργεία όλες οι επαχθείς διατάξεις των Νόμων ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΒΟΥΡΤΣΗ, για τις συντάξεις χηρείας.

Ειδικότερα :

1- σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 4578/18 και την Εγκύκλιο Φ80020/οικ.63808/Δ16.1530 -28-2019, η καταβολή της επικουρικής, ξεκινά από την ημερομηνία καταβολής της κύριας σύνταξης, αρκεί (ο, η)ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αίτηση εντός τριμήνου.

2-Αν η αίτηση υποβληθεί αργότερα, λαμβάνεται υπ’ όψη, η ημερομηνία  πρωτοκόλλησης της αίτησης και όχι η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής ,χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ!!!

3-Το ποσοστό είναι 25%,της Επικουρικής.

4- μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4578/2018 , καθοριζόταν από τις καταστατικές διατάξεις κάθε ενταχθέντος στο ΕΤΕΑΕΠ φορέα, η διαδικασία  και γενικά οι λεπτομέρειες, για την λήψη της επικουρικής.

Από την επικοινωνία μας με το ΕΤΕΑΕΠ, για συγκεκριμένη περίπτωση χήρας δικαιούχου , επιβεβαιώθηκαν τα ανωτέρω….

. Σε κάθε περίπτωση από τους δικαιούχους ,προϋπόθεση για την χορήγηση επικουρικής σύνταξης  :

-         Να υποβάλλεται αίτημα για την επικουρική

-         Να υποβάλλεται ταυτόχρονα με το αίτημα μεταβίβασης της κύριας σύνταξης

Για να δεις την εγκύκλιο πάτησε :ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΤΕΑΕΠ

Για όποιο, όποια έχει εκκρεμότητα να επικοινωνήσει μαζί μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ   Γιάννης  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ