Στις 114.955 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Στοιχεία για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, αλλά και για τις ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις συνταξιοδότησης περιλαμβάνει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή η εκτέλεση του προϋπολογισμού των ασφαλιστικών ταμείων για το πρώτο τρίμηνο του 2022 εμφανίζει πλεόνασμα 503 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 412 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (πλεόνασμα 91 εκατ. ευρώ), καθώς τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 888 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω των εσόδων από εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών και των εισπράξεων υπέρ τρίτων) και οι δαπάνες αυξημένες κατά 476 εκατ. ευρώ (κυρίως λόγω των αυξημένων αποδόσεων προς τρίτους και των δαπανών για καταβολή συντάξεων).

Ειδικότερα, στο τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, τα έσοδα από εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών είναι αυξημένα κατά 566 εκατ. ευρώ και οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι αυξημένες κατά 69 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις υπέρ τρίτων είναι αυξημένες κατά 267 εκατ. ευρώ. Τα άλλα έσοδα είναι μειωμένα κατά 13 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες για την καταβολή συντάξεων (κύριων και επικουρικών) είναι αυξημένες κατά 173 εκατ. ευρώ, οι άλλες παροχές και εφάπαξ αυξημένες κατά 63 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις προς τρίτους είναι αυξημένες κατά 301 εκατ. ευρώ και οι άλλες δαπάνες μειωμένες κατά 61 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος Μαρτίου 2022 ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλλε 2.711.374 συντάξεις (που αντιστοιχούν σε 2.417.306 συνταξιούχους), αριθμός μειωμένος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021 που καταβλήθηκαν 2.716.487 συντάξεις (σε 2.427.397 συνταξιούχους), αλλά αυξημένος σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2021 (2.703.848 συντάξεις σε 2.433.926 συνταξιούχους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή του Γραφείου ο e-ΕΦΚΑ και τα στοιχεία της έκθεσης “ΑΤΛΑΣ” Μαρτίου 2022, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης μειώθηκε ελαφρώς, από 118.269 στο τέλος του 4ου τριμήνου 2021 (και εκτιμώμενη δαπάνη11 περίπου 300,7 εκατ. ευρώ) σε 114.955 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 274 εκατ. ευρώ) στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2022.

Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις συνταξιοδότησης αυξήθηκαν ελαφρώς, από 86.328 στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 286 εκατ. ευρώ) σε 88.897 στο τέλος Μαρτίου 2022 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 258,5 εκατ. ευρώ).

Στον κλάδο επικουρικής σύνταξης, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης εμφανίζεται οριακά μειωμένος στο τέλος Μαρτίου 2022 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2021, από 123.792 εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 222 εκατ. ευρώ) σε 123.743 (και εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 222 εκατ. ευρώ). Οι ληξιπρόθεσμες (εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) αιτήσεις επικουρικής σύνταξης μειώθηκαν επίσης οριακά, από 96.546 στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 173 εκατ. ευρώ) σε 96.195 στο τέλος Μαρτίου 2022 (εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 172 εκατ. ευρώ).

ποια στοιχεία τελικά ισχύουν ;;;;

-της Βουλής

-του Υπουργού

ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε!!!!