Αύξηση συντάξεων από 1-1-2023

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ύστερα από πολλά ερωτήματα , φίλων από όλη την Ελλάδα, για τις αυξήσεις στις συντάξεις , όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ λέμε και πάλι <<κρατάμε μικρό καλάθι >>, αυξήσεις στο χέρι θα δούν λίγοι , δηλαδή :

-όσοι  δεν έχουν προσωπική διαφορά!!

-οι υπόλοιποι θα μειώσουν απλά την προσωπική διαφορά!!

Ο  νόμος 4670/2020 ( Βρούτση), προβλέπει τα εξής: «το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1-1-2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά του δύο και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».

Εννοείται ότι η ανωτέρω διάταξη αφορά τόσο τις κύριες ,όσο και τις επικουρικές συντάξεις .

Έχουμε λοιπόν τα μεγέθη :

α- ετήσιο ποσοστό μεταβολής  του ΑΕΠ, (σε σχέση με το προηγούμενο έτος)

β-ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή

γ-πληθωρισμός, (ποιο ποσοστό  θα ληφθεί υπ όψη)

Παράδειγμα Α :Ταξίαρχος – Μισθολογικός Αντιστράτηγος με 38 χρόνια έξι Μήνες και 20 Μέρες , με μικτές αποδοχές 1822 ευρώ (Τρίτη στήλη σημειώματος Γενάρη 2022)  και προσωπική διαφορά (-12) ευρώ.

Αν  το ποσοστό της αύξησης ,σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι (3%), ,θα έχουμε αύξηση  1822 χ 3  = 54,66 , ευρώ το μήνα.

Αφαιρούμε τις κρατήσεις αλληλεγγύης, περίθαλψης  ,16 ευρώ και την προσωπική διαφορά, παίρνει στο χέρι  26,66 ευρώ

Παράδειγμα Β :Ανθυπαστυνόμος- Μισθολογικός Αστυνομικός Υπο/ντής ,με 35 χρόνια, 6 Μήνες και 2 Μέρες, με μικτές αποδοχές 1174,74 ευρώ (Τρίτη στήλη σημειώματος Γενάρη 2022) και προσωπική διαφορά 203,06 ευρώ.

Αν  το ποσοστό της αύξησης ,σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι (3%), ,θα έχει αύξηση  1174,74 χ 3  = 35,24  , ευρώ το μήνα.

 

Αφαιρούμε τις κρατήσεις, περίθαλψης 2 ευρώ και η προσωπική διαφορά μειώνεται σε 187,62 ευρώ. Δεν έχει αύξηση.

Παράδειγμα Γ :Αστυφύλακας – Μισθολογικός Αστυνόμος Α΄ ,με 34 χρόνια, 6 Μήνες και 2 Μέρες, με μικτές αποδοχές 1042,24 ευρώ (Τρίτη στήλη σημειώματος Γενάρη 2019  ) και προσωπική διαφορά 231 ευρώ.

Αν  το ποσοστό της αύξησης ,σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι (3%), ,θα έχουμε αύξηση  1042,24  χ 3  = 31,24  , ευρώ το μήνα.

Αφαιρούμε τις κρατήσεις, περίθαλψης 1,6 ευρώ και η προσωπική διαφορά μειώνεται σε 197,96 ευρώ. Δεν έχει αύξηση.

(Μπορεί ο καθένας να κάνει προσαρμογή στην δικιά του περίπτωση)

Ρυθμιστικός παράγοντας αν θα υπάρξει αύξηση και πόση, στο πληρωτέο ποσό είναι το ύψος της προσωπικής διαφοράς.

Οι περισσότερο πληγέντες όλα αυτά τα χρόνια είναι οι χαμηλόβαθμοι συνταξιούχοι με λίγα χρόνια ασφάλισης και υψηλή προσωπική διαφορά.

Οι  συνταξιούχοι αυτοί, ή αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα ή  την περίοδο της αποστρατείας τους (με αίτησή τους), δεν γνώριζαν τις αλλαγές των νόμων που ακολούθησαν, δηλαδή δεν τελούσαν εν γνώσει των πραγματικών περιστατικών, διαφορετικά ΔΕΝ θα υπέβαλλαν αίτηση αποστρατείας.

Ειδικά :Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 169/2007, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» και κατ’ επέκταση του Α.Ν. 1854/51 (εξ ου και τα 3 χρόνια του Κονδύλη) και συγκεκριμένα στο άρθρο 42 παράγραφος 3, …η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Βασικό αίτημα λοιπόν των συνταξιούχων ανεξάρτητα κλάδου, πρέπει να είναι <<στις αυξήσεις που θα προκύψουν ,να μην ληφθεί υπ’ όψη η προσωπική διαφορά>>

Για τους παλαιούς συνταξιούχους (πριν από τον Μάιο του 2016),

Θα πληρωθούν την 4η δόση αύξησης του επανυπολογισμού , άπό την αύξηση των συντελεστών του Ν. Βούρτση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ        Γιάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ