Περικοπή σύνταξης λόγω αγροτικών εισοδημάτων

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ

Ψυχρολουσία σε νέους συνταξιούχους : έρχονται συνταξιοδοτικές πράξεις  με περικοπή 30% στη σύνταξη ,επειδή παίρνουν επιδότηση  για αγροτικά εισοδήματα!!!

Τις τελευταίες μέρες , υπάρχουν αρκετές συνταξιοδοτικές πράξεις ,που παίρνουν νέοι συνταξιούχοι ,μετά τον ΝόμοΝ.4690/2020 ,   ΒΟΥΡΤΣΗ και τις εγκυκλίους, με περικοπή στην σύνταξη

για ασφαλισμένους  που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά .

Οι Εργαζόμενοι αυτοί ,  για πολλά χρόνια είχαν αγροτικά εισοδήματα (επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ) ,άσχετα αν ήταν ειδικού καθεστώτος αγρότες ή όχι. 

Υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης και το σύστημα το λογισμικό βρήκε το εισόδημα . Ακριβώς επειδή είναι λογισμικό και η αναζήτηση γίνεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινο έλεγχο!!

Οι συνταξιούχοι αυτοί  θα έχουν περικοπή μόνο αν το εισόδημα (καθαρό κέρδος ) υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ : <<   η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.>>

Επίσης ΔΕΝ υποχρεούνται σε ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Α.   Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ)

Β.   Φ.80000/οικ.15094/581/13.4.2020 (έγγραφο με συμπληρωματικές οδηγίες)

Γ.   Φ.80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78)

Επιπρόσθετα των ως άνω οδηγιών,  με την υπαρ.34/Σ78/18/164151/22.7.2020 (ΑΔΑ: 634Γ465ΧΠΙ-ΒΘ0)

Θα επανέλθουμε μόλις πάρουμε μια συνταξιοδοτική πράξη…

Οι άνθρωποι αυτοί θα δικαιωθούν ,….αλλά ίσως ταλαιπωρηθούν

Νίκος Ουρανός